Boete ABN Amro na `koersmanipulatie'

De Nederlandse bank ABN Amro heeft een boete van 250.000 pond (825.000 gulden) gekregen van de London Stock Exchange (LSE). Reden is dat de bank oktober vorig jaar heeft meegewerkt aan koersmanipulatie. ,,Dat is een zware overtreding'', aldus een woordvoerdster van de Londonse beurs. Het beursbedrijf stelt dat ABN Amro zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag.

De LSE is vorig jaar een onderzoek begonnen naar aanleiding van `ongewone handelsactiviteiten'. Daaruit kwam het Britse aandelenkantoor van ABN Amro als schuldige naar voren. ABN Amro geeft de misstap toe en heeft meegewerkt aan het onderzoek. De bank gaat niet in beroep tegen de boete. De bank stelt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. De transactie waarvoor ABN Amro is beboet was een aandelentransactie in oktober 1998. ABN Amro wil niet zeggen in welk beursfonds is gehandeld. Volgens de LSE heeft ABN Amro een opdracht aangenomen die ook het verzoek tot manipulatie van de koers inhield.