Beursgang uitgever PCM voorlopig van de baan

Een beursgang van uitgeversconcern PCM is voorlopig van de baan. Voorzitter M. van Stiphout van meerderheidsaandeelhouder Stichting Het Parool is tegen een beursgang zoals de raad van bestuur van PCM die voorstaat.

In dat voorstel zou het aandeel van de stichting, nu 57 procent, zodanig verwateren dat ze de meerderheid zou verliezen. ,,De Stichting Het Parool zal haar meerderheidsaandeel niet opgeven'', aldus Van Stiphout. PCM is uitgever van onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool.

Met de weigering om mee te werken aan een spoedige beursgang van PCM rijdt de stichting PCM's raad van bestuur in de wielen. Onder aanvoering van bestuursvoorzitter C. Smaling ijverde de concernleiding voor een snelle beursgang van PCM om uitbreiding in zogeheten nieuwe media (elektronische uitgaven) te financieren. Zowel PCM-leiding als de Stichting Het Parool zijn daarvan voorstander.

Bestuurslid G. van den Berg van PCM wil niet reageren op het standpunt van de stichting. Hij wijst erop dat het bestuur nog onderhandelt met drie stichtingen die aandeelhouder zijn in PCM (namens Het Parool, Trouw en de Volkskrant) over een nieuwe financiële structuur van de onderneming. ,,We zijn nog niet toe aan een conlusie. Dat zal over een paar weken zijn'', aldus Van den Berg.

De Stichting Het Parool komt nu met een eigen voorstel voor een nieuwe financiële structuur. Ze wil daarbij de 35 procent van de aandelen die nu in handel van financiële instellingen als ING en Aegon opkopen. De stichting denkt dat te kunnen betalen door het eigen belang van 57 procent (ter waarde van 500 miljoen gulden) in PCM in onderpand te geven.

De overname van het aandelenpakket zou de Stiching Het Parool ongeveer 325 miljoen gulden kosten. Van Stiphout denkt dat er daarna 700 miljoen gulden beschikbaar is voor de toekomstplannen van PCM.

Eind 1995 nam PCM voor 865 miljoen gulden de Dagbladunie (uitgever van onder meer NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad) van Elsevier over. Om die overname te kunnen betalen verkocht PCM 35 procent van zijn aandelen door aan een aantal banken en verzekeraars. Die bedongen dat de aandelen cumulatief preferent zouden zijn. Daarmee wisten de nieuwe aandeelhouders zich verzekerd van een jaarlijks vast rendement van 8 procent. ,,Je kunt het inderdaad een verkapte lening noemen'', aldus Van Stiphout. ,,En die rentelasten drukken zwaar op het rendement van PCM.''

In 2006 heeft PCM het recht om het aandelenpakket van de banken en verzekeraars voor 275 miljoen gulden terug te kopen. Van Stiphout wil dat nu eerder doen. ,,We moeten daarom wel gaan onderhandelen over de prijs van het aandelenpakket.''

Door aankoop van het bankenaandeel in PCM zou het belang van de Stichting Het Parool groeien tot 92 procent. Van Stiphout ziet deze situatie als een tussenoplossing. ,,Uiteindelijk wil onze stichting uitkomen op een belang van 51 procent. Maar via deze manier kunnen we op ons gemak gaan zoeken naar nieuwe aandeelhouders.''

Potentiële aandeelhouders moeten volgens Van Stiphout aan twee voorwaarden voldoen. ,,Wij zijn geen koekjesfabriek, wij geven kranten uit. Nieuwe aandeelhouders moeten daar affiniteit mee hebben. Verder moet ons streven naar een pluriforme pers gesteund worden.'' Van Stiphout sluit een beursgang van PCM te zijner tijd niet uit.