Australië wil rol in Oost-Timor

Australië is bereid troepen te leveren voor een eventuele VN-vredesmacht in Oost-Timor voor het geval een vreedzame politieke oplossing voor de toekomst van het nu nog door Indonesië bestuurde eilanddeel niet mogelijk blijkt.

De regering in Canberra zegt serieus rekening te houden met deze mogelijkheid. Minister van Buitenlandse Zaken Alexander Downer sprak vanmorgen de hoop uit dat ,,de overgang op Oost-Timor zodanig kan worden geregeld dat een vredesmacht niet nodig is''. ,,Als dat niet lukt'', zei Downer, ,,en als de VN een beroep op ons doen, zal Australië positief reageren.'' De Labor-oppositie en Oost-Timorese groeperingen die ijveren voor onafhankelijkheid van het eilanddeel hebben de Australische regering bij herhaling opgeroepen een militaire bijdrage te leveren ter voorkoming van bloedvergieten in Oost-Timor. (AFP, Reuters)