WORLD ECONOMIC OUTLOOK

De crisis in de Aziatische economie is niet alleen het resultaat van de ontwikkelingen in de betrokken landen maar maakt ook deel uit van de verandering van de wereldeconomie als geheel. Zoals nog geen andere crisis dat voorheen gedaan heeft maakt de recente crisis duidelijk hoe beperkt de mogelijkheden zijn om economische ontwikkelingen te managen op mondiaal niveau.

Een van de problemen, zo staat in de World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds, is dat de ontwikkeling van de financiële systemen in de betrokken landen ver achter bleef bij hun supersnelle economische groei. Een andere tekortkoming is dat de overheden zich te veel bemoeien met de financiële sector en daardoor de ontwikkeling van de financiële handel hinderde. Overheidsbemoeienis is soms nodig om de efficiency van de markt te verbeteren, maar is meestal contraproductief. Daar komt bij dat het resultaat van ingrepen in de economie per situatie verschilt. Beperking van consumptief crediet bijvoorbeeld kan sparen en investeren stimuleren maar kan ook leiden tot minder consumptie en minder investeren.

Dat alles neemt niet weg dat de Oost-Aziatische economieën ook veel gunstige karaktertrekken hebben: vooral de oriëntatie op het buitenland, de bijzondere aandacht voor de waarde van menselijk kapitaal, en niet te vergeten de spaarzin. Maar willen ze de vaart er weer in krijgen, dan zullen ze het niet moeten hebben van nog meer geld maar van groei van de productiviteit en van beter gebruik van het vele geld dat er is. Voor het herstel van de economie is het nodig de export uit te breiden en er voor te zorgen dat de binnenlandse producten kunnen concurreren met de import, in antwoord op de wisselkoersveranderingen. Daarnaast is het nodig het vertrouwen van binnen- en buitenlandse investeerders te herstellen door de financiële stabiliteit te herstellen.

Dat zal nog een hele toer zijn gezien de omvang van de schulden in de publieke en de particuliere sector. Als gevolg van de crisis is de schuldenlast van Indonesië opgelopen tot 190 procent van het bruto binnenlands product, en in Korea, Maleisië en Thailand zelfs tot 225 procent. Deze last komt, anders dan die van de Latijns-Amerikaanse landen in de jaren tachtig, grotendeels voor rekening van de particuliere sector.

De World Economic Outlook verschijnt twee keer per jaar en is een uitgave van Internationaal Monetair Fonds, Publication Services, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431, USA.

http://www.imf.org