Voorlopig onderdak Kosovaren

Nederland moet tijdelijk onderdak bieden aan vluchtelingen uit Kosovo. Dat vinden de vier grote fracties in de Tweede Kamer. Ze vinden wel dat de vluchtelingen ,,evenredig over Europa'' moeten worden verdeeld.

De woordvoerders van PvdA, CDA, VVD en D66 leggen er de nadruk op, dat de vluchtelingen allereerst in de buurlanden moeten worden opgevangen, maar beamen tegelijkertijd dat Albanië en Macedonië de huidige aantallen vluchtelingen niet aan kunnen. De Kosovaren, zo stipuleren alle partijen echter, zullen alleen tijdelijk onderdak krijgen in Nederland. ,,We moeten direct duidelijk maken dat het om tijdelijke opvang gaat'', aldus Dittrich (D66). ,,Is de oorlog over, dan moeten ze terug om hun land op te bouwen. Dat moeten de mensen zelf doen.''

Middel (PvdA) wil de Kosovaren een voorlopige vergunning tot verblijf (vvtv) geven. Gevluchte Kosovaren krijgen tot nu toe alleen uitstel van vertrek. Een tijdelijke verblijfsvergunning, die ieder jaar opnieuw moet worden verlengd, geeft meer rechten. Zo wordt een vvtv na drie jaar omgezet in een semi-permanente status. Het plan van Middel vindt steun bij D66, maar CDA en VVD hebben hun twijfels. Ze vrezen dat de vluchtelingen niet meer zullen terugkeren naar Kosovo.

De woordvoerders van de vier grote partijen verwezen vanochtend naar de komst van de tienduizenden Bosniërs in 1994, eveneens op de vlucht voor de Serviërs. Deze Bosniërs kregen collectief een semi-permanente status; na het einde van de oorlog in Bosnië-Herzegovina keerden weinigen van hen terug. ,,Die fout moeten we niet nog een keer begaan'', aldus Middel.

Het Kamerlid Wijn (CDA) vindt dat de ministers van Justitie van de Europese lidstaten zo snel mogelijk bij elkaar moeten komen om afspraken te maken over de verwachte tienduizenden vluchtelingen. ,,Niemand mag zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken'', aldus Wijn.

Overigens is het aantal asielzoekers in Nederland de afgelopen weken gedaald. De officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar het lijkt te gaan om een daling van 30 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1998. De daling wordt met name veroorzaakt door de komst van minder Koerden uit Noord-Irak. Het ministerie van Justitie geeft sinds kort Iraakse Koerden niet langer automatisch een voorlopige verblijfsvergunning.

Staatssecretaris Cohen (Justitie) ziet geen aanleiding zijn prognose voor dit jaar bij te stellen. Justitie rekent voor dit jaar op circa 65.000 asielzoekers.