Table of excuses

To save everyone's time

Give your excuse by number:

1. That's the way we've always done it.

2. I didn't know you were in a hurry for it.

3. That's not in my department.

4. No one told me to go ahead.

5. I'm waiting for an o.k.

6. That's his job – not mine!

7. Wait till the boss comes back & ask him.

8. I forgot.

9. I didn't think it was very important.

10. I'm so busy I just can't get around to it.

11. I thought I told you.

12. I wasn't hired to do that!

Wat te doen als iemand met een nieuw idee aankomt. Handel volgens de volgende richtlijnen.

1. Het is waarschijnlijk geen goed idee. Nieuwe ideeën zijn zelden goed.

2. Zelfs al is het een goed idee, dan is de kans klein dat het wordt getest.

3. Zelfs al is het een goed idee en al wordt het getest, dan is de kans klein dat het in de praktijk ook werkt.

4. Al is het een goed idee en al werkt het in de praktijk, dan is er meestal nog genoeg tijd om nieuwe bezwaren te bedenken.

Voorkom in elk geval dat nieuwe ideeën doorbreken. Die ramp laten we aan de concurrentie over.