Politie los van leger Indonesië

De Indonesische politie wordt op 1 april losgemaakt van de strijdkrachten (ABRI), waarvan ze sinds 1966 deel heeft uitgemaakt. Demilitarisering van de politiemacht behoort allang tot het eisenpakket van de hervormingsbeweging in Indonesië, die wil dat de politie zich voortaan beperkt tot handhaving van rust en orde en dienstbaarheid aan het publiek en niet langer optreedt als repressieve semi-militaire strijdmacht. Aan de inlijving van de politie bij de strijdkrachten, kort na de mislukte militaire staatsgreep van 1965, lag het beginsel ten grondslag dat ze dezelfde taak had als de krijgsmachtonderdelen bij de bescherming van de natie tegen buitenlandse agressors. In de afgelopen 30 jaar was de politie geneigd tot een militaire aanpak van ordeverstoringen. (Reuters)