Parijs twijfelt niet

Frankrijks president Chirac en minister-president Jospin staan eensgezind achter de NAVO-acties in Kosovo. Het Franse staatshoofd heeft zich gisteren voor de tweede maal via de televisie tot het Franse volk gericht. De premier ontvangt morgen parlementaire leiders om de situatie te bespreken.

Volgens Chirac vraagt de huidige militaire operatie ,,tijd en vastberadenheid''. In een toespraak die krachtiger en langer was dan zijn eerste aan Kosovo gewijde woorden uit Berlijn, onderstreepte Chirac de noodzaak van dit ingrijpen: ,,Europa kan op zijn grondgebied geen man en geen regime accepteren dat bijna tien jaar lang in Slovenië, Kroatië, Bosnië en nu in Kosovo etnische zuiveringen uitvoert, mensen ombrengt, massamoorden pleegt en de hele regio destabiliseert, met als resultaat tweehonderdduizend doden en miljoenen ontheemden. Hoe veel families moeten nog worden verscheurd, hoe veel steden tot martelaar gemaakt? Zo is het wel genoeg!''

Chirac wees op de maandenlange pogingen van ,,Europenanen, Amerikanen en Russen'' om een vreedzame oplossing te vinden, ,,met name in Frankrijk, in Rambouillet''. Gezien de ,,obstinate weigering'' van Miloševic en de zijnen was ,,de moeilijke beslissing'' genomen tot de huidige acties, ,,die natuurlijk risico's in zich dragen''. Niettemin is vrede het doel, aldus de president, die de Servische regering met klem uitnodigde ,,de noodzakelijke gebaren'' te maken.

Premier Jospin heeft zich vorige week in de Assemblée Nationale en zondag op een Europa-congres van zijn Parti Socialiste in gelijke zin uitgesproken. Morgen informeert hij fractievoorzitters. Tot nu toe wordt ieder idee van het zenden van grondtroepen van de hand gewezen. Jospin heeft, meer dan Chirac ter rechter zijde, te maken met sterke oppositie in eigen kring.