Natuurbescherming 2

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, waar Nederland in mei op straffe van 500.000 gulden per dag aan moet gaan voldoen, heeft door een extra maatregel die niet van toepassing is in de rest van de EU een contraproductief karakter gekregen.

In een gebied van 700.000 hectare (Nederland is 4 miljoen ha) zal geen regulatie meer zijn toegestaan hetgeen resulteert in een explosie van meeuwen, kraaien, aalscholvers, vossen en genre–gelijke opportunistische cultuurvolgers. De termen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geheel en al de lading niet dekkende benamingen indien de laatste wulp, kievit, tureluur, wielewaal, nacht-zwaluw etc. door de slokdarm van een der cultuurvolgers glijdt.

De resterende biodiversiteit in een kleinschalig en overbevolkt landje als het onze kan zich geen maatregelen en wetten permitteren op basis van een gebrek aan inzicht, ervaring en kennis en een overvloed aan gevoelens van een onnatuurlijk hoog ideëel gehalte.

    • Ir.J.R.K. Voûte