Israel ambivalent over Kosovo

Israel toont zich ambivalent over het ingrijpen van de NAVO in Joegoslavië. De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Ariel Sharon, ging gisteren in vraaggesprekken met de Israelische radio en tv tot tweemaal toe vragen uit de weg of Israel het ingrijpen van de NAVO tegen Servië in de crisis rond Kosovo steunt. ,,We zijn niet gevraagd de NAVO te steunen en we zijn ook niet over het optreden van de NAVO ingelicht'', zei hij. Zonder Servië ervoor verantwoordelijk te stellen sprak Sharon van ,,de verschrikkelijke daden tegen onschuldige burgers daar''. Volgens Sharon is er generaties lang op de Balkan gevochten en ,,zijn er ook verschrikkelijke dingen tegen de Serviërs gebeurd''. Premier Netanyahu heeft vanorgen wel ,,iedere massamoord door de Serviërs of wie dan ook'' veroordeeld.

Volgens Sharon moet Israel zich niet met het conflict bemoeien omdat zoals hij zei ,,wij niet weten hoe het afloopt en hoe het ons zal beïnvloeden.''. Uit deze manier van uitdrukken blijkt dat Jeruzalem in het NAVO-offensief tegen Servië het patroon ziet van een mogelijk strak gecoördineerd Amerikaans-Europees initiatief inzake de Palestijnse kwestie dat het door Israel geheiligde principe van rechtstreekse onderhandelingen ondermijnt. De recente verklaring van de EU over de internationalisering van Jeruzalem – een ,,corpus separatum'' – en de steun voor de stichting van een Palestijnse staat na diplomatiek overleg met de VS hebben Sharon zeer achterdochtig gemaakt.

De geschiedenis van de Tweede wereldoorlog op de Balkan speelt diep op de achtergrond ook een rol bij de Israelische weigering zich openlijk aan de kant van de NAVO tegen Servië te scharen. Gisteren werd er in Israel aan herinnerd dat terwijl Servië tegen nazi-Duitsland vocht, de Albanezen met de Duitsers collaboreerden onder andere bij de jacht op en vernietiging van de joden. Sharon merkte gisteren op dat leden van fundamentalistisch-islamitische organisaties als het Libanese Hezbollah en de strijders van de Saoedische miljardair Osama bin Laden in Kosovo aan de zijde van de Albanezen tegen de Serviërs vechten (zoals de Serviërs graag stellen). Hoewel hij daar geen conclusies aan verbond kon uit de manier waarop hij dat zei worden afgeleid dat Israels sympathie niet naar de Albanezen uitgaat. Israel heeft wel medische hulp aan Albanië en Macedonië aangeboden.