Grensmaasgebied

In het artikel `Tegenslag voor krankzinnig plan' van J. Dohmen en J. van de Sande (NRC Handelsblad, 20 maart) wordt de suggestie opgeroepen dat de grindwereld bureau De Maaswerken de voet dwarszet door snel (lees speculatief) grondposities te verwerven. Feit is, dat de Panheel Groep reeds meer dan 20 jaar bezig is met projectontwikkeling en dus ook grondverwerving in het gebied, dat nu de Grensmaas heet.

Wij hebben tegenover De Maaswerken uitgesproken bereid te zijn om onze eigen plannen in het Grensmaasgebied te bevriezen, om te bezien of er een uitvoerbaar project uit het Grensmaasgebied tot stand kan komen. Wij menen, dat dit de realisatie van het plan dichterbij brengt. Omdat het grondeigendom van de Panheel Groep een derde beslaat van het totale Grensmaasproject is het denkbaar, dat de vloek van Dohmen en Van de Sande omslaat in een zegen.