Dollars voor Moskou

krijgt opnieuw geld van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Omdat premier Jevgeni Primakov vorige week niet naar het IMF in Washington wilde komen, kwam IMF-chef Michel Camdessus maar naar Moskou. Na twee dagen onderhandelen met nagenoeg iedereen in de Russische hoofdstad (inclusief patriarch Aleksej II) kwamen Primakov en Camdessus gisteren een principe-akkoord overeen. Rusland krijgt eind april de eerste tranche van een lening die in totaal 4,8 miljard dollar zal bedragen. Het geld moet Rusland vooral in staat stellen zijn rente over lopende leningen van het IMF af te lossen en zo een `default' te voorkomen. Een feitelijk faillissement van de Russische schatkist lag op de loer. De deviezenreserves van de centrale bank zijn sinds de financiële crisis van augustus vorig jaar teruggelopen tot ongeveer zeven miljard dollar, hetgeen minder is dan waarover een klein land als Hongarije beschikt.

In ruil voor de Westerse steun moet Rusland het `hervormingsbeleid' met kracht voortzetten. President Jeltsin heeft daaraan vanmorgen in de Doema zijn woord gegeven. Cruciaal hierbij is de belofte van de regering-Primakov dat ze dit jaar een begrotingsoverschot van twee procent zal realiseren. Dat is anderhalf procentpunt minder dan het IMF aanvankelijk eiste. Maar voor Moskou is zelfs dit budgettaire compromis vermoedelijk al een brug te ver. In Rusland zijn de verkiezingscampagnes voor het parlement eind dit jaar en het presidentschap een half jaar later namelijk reeds begonnen. De militaire interventie van de NAVO in Joegoslavië heeft ze met enkele maanden vervroegd.

Tijdens verkiezingscampagnes plegen politici het over het algemeen niet zuiniger aan te doen, ook in Rusland. Bovendien hebben de NAVO-bombardementen de politieke verhoudingen in Moskou op scherp gezet. De tegenstellingen tussen de `hervormers' die in de touwen hangen, de `centristen' rond Primakov en de `nationalisten' (variërend van communisten en militairen tot een cultuurdrager als de cineast Michalkov en burgemeester Loezjkov van Moskou) hebben sinds een week een internationale dimensie gekregen. Wil en kan Rusland een `grootse grootmacht' zijn of niet, dat is thans de kwestie.

DE CONCESSIES van het IMF lijken dan ook een tweeledig doel te dienen. De lening van 4,8 miljard dollar is smeerolie, niet alleen om de Russische centrale bank weer aan de praat te krijgen, maar ook om de regering-Primakov in het buitenland te stimuleren zich niet van het Westen af te wenden.

De bemiddelingspoging, die de Russische premier vandaag in Belgrado onderneemt, zal een eerste antwoord bieden op de vraag of Moskou kan `leveren'. Als Primakov niet met lege handen uit Joegoslavië terugkeert, is het akkoord dat Camdessus met hem heeft gesloten niet duur. Blijkt Primakov geen invloed meer te hebben op Miloševic, dan moet gevreesd worden dat Camdessus water naar de zee heeft gedragen. Het zou niet de eerste keer zijn dat het IMF zich in Rusland vergist.