Directeur opsporingsbeleid Justitie

Mr. J.H. van den Heuvel gaat per 1 juni leiding geven aan de directie opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie. Van den Heuvel (44) is direceteur bestuurszaken van het ministerie van VROM.