Creyf's blijft acquireren

Het Belgische uitzendbureau Creyf's maakte gisteren bekend Content over te nemen. Volgens bestuursvoorzitter Michel van Hemele is de Nederlandse uitzendketen niet zijn laatste aanwinst. ,,Wij hebben nog heel wat potjes op het vuur staan.''

Sinds Michel van Hemele in 1992 de leiding kreeg over het toen zieltogende Creyf's, is het met dit Belgische uitzendbureau voortdurend beter gegaan. Gisteren kon een apetrotse Van Hemele in Den Haag de jongste transactie van Creyf's toelichten: de overname van het Nederlandse Content.

De Frans-Zwitserse uitzendgigant Adecco, die z'n Nederlandse marktaandeel wil verdubbelen tot 16 procent, is vaak genoemd als kandidaat om Content over te nemen. Ook het Nederlandse Vedior en de Amerikaanse uitzendconcerns Olsten en Interim leken de laatste tijd geïnteresseerd.

Is een vijandig bod uit die hoek alsnog denkbaar?

Van Hemele: ,,Ons bod op Content is vriendschappelijk en kreeg de unanieme steun van de beide raden van commissarissen. Ja, ook van mevrouw Sylvia Tóth. Vergeet verder niet dat we in een branche zitten die drijft op menselijk kapitaal. Als je dat vijandig bejegent, loopt het weg. Ik taxeer de kans op een vijandig bod daarom op vrijwel nul.''

Meestal azen Nederlandse bedrijven op Belgische bedrijven. Nu is het andersom. Geeft dat een speciaal gevoel?

,,Ha ha, ik denk het niet hoor. Wij zijn niet echt racisten, ha ha. Wij waren al actief in verscheidene Europese landen en ook in Nederland. Wij keken simpelweg naar de kansen op synergie en complementariteit. Content bleek ons prima te passen. Als wij morgen in Duitsland een even complementaire partij zien, zullen we die ook proberen te strikken.''

Toch wijst de ervaring uit dat de Belgische en Nederlandse bedrijfsculturen nogal verschillen en dat Nederlanders vaak beter samenwerken met Britten dan met Belgen. Is dat geen probleem?

,,Ik zie ook culturele verschillen tussen beide partijen. Maar ik zie grotere culturele verschillen tussen bedrijven in Brussel en München dan tussen bedrijven in Brussel en Amsterdam. Bovendien zijn we al jaren succesvol actief in Nederland. Als de culturele verschillen echt zo groot waren, was dat in ieder geval nooit gelukt.''

Content leek na de succesjaren-Tóth een wat ingedutte toko met een groot managementprobleem. Wat zijn uw voornaamste plannen in Nederland?

,,Wij willen volop verder groeien met de succesformules van beide bedrijven die hun autonomie behouden. Creyf's boekte vorig jaar een winstgroei van 58 procent, half op eigen kracht, half door acquisities. Content Beheer kwam na een slap 1997 vorig jaar weer op 28 procent winstgroei, ook voor de helft op eigen kracht en voor de andere door overnames. Samen gaan we zo verder in de gespecialiseerde nichemarkten waar onze kracht ligt.''

Dus de nieuwe combinatie gaat gewoon door met overnames?

,,Beslist ja. We mikken naast autonome groei op nieuwe complementaire aanwinsten. Wij hebben in meer landen nog wat potjes op het vuur staan. Al zit er nu in geen van die potjes meer zo'n grote partij als Content. Ha ha.''