Buren veel opener over de oorlog

Na een week van luchtaanvallen op Joegoslavië debatteert vanmiddag de Tweede Kamer over het NAVO-optreden.

Sinds vorige week de eerste raketten werden afgeschoten en de eerste bommen vielen, heeft de regering bij monde van premier Kok grote terughoudendheid betracht: geen dramatische verklaring van hem in de Tweede Kamer, geen meeslepende toespraak voor radio en televisie om het grote publiek te overtuigen van de ernst van de situatie. Wel verscheen minister van Buitenlandse Zaken, Van Aartsen, vorige week in de Kamer en sprak minister van Defensie, Frank de Grave, afgelopen weekeinde zijn verbazing en verontrusting uit over het feit dat de Joegoslavische luchtafweer zo passief bleef.

De ingetogen houding van de Nederlandse regering steekt af tegen de geprofileerde wijze waarop in de hoofdsteden van de ons omringende landen wordt gecommuniceerd over de oorlog.

De Franse president Chirac richtte zich gisteren voor de tweede maal via de televisie tot het Franse volk. De militaire operatie vraagt ,,tijd en vastberadenheid'', zei Chirac. ,,Europa kan op zijn grondgebied geen man en geen regime accepteren dat bijna tien jaar lang in Slovenië, Kroatië, Bosnië en nu in Kosovo etnische zuiveringen uitvoert, mensen ombrengt, massamoorden pleegt en de hele regio destabiliseert, met als resultaat tweehonderdduizend doden en miljoenen ontheemden.''

Ook de Britse premier Blair heeft het NAVO-optreden al herhaaldelijk op televisie verdedigd. Gisteren zei hij dat de operaties in Kosovo zullen worden ,,opgevoerd''. ,,We moeten deze actie volhouden tot het einde'', zei hij voor de BBC.

Uit een vanochtend gepubliceerd onderzoek blijkt dat de Britse bevolking de acties in grote meerderheid steunt, maar tegelijkertijd gelooft men dat alleen grondtroepen de strijd in Westers voordeel kunnen beslechten.

In Duitsland geeft minister Scharping dagelijks blijk van zijn grote betrokkenheid bij het lot van de Duitse militairen en zijn begrip voor de ongerustheid onder de bevolking. Vriend en vijand prijzen hem om zijn open en nuchtere houding.