Actiegroep tegen afgraven dijk

De actiegroep `stop hoogwatergeul Lomm' heeft vanmorgen in Maastricht een petitie aangeboden aan de projectorganisatie die belast is met het beveiligen van de Limburgse Maas. De actiegroep verzet zich tegen het afgraven van een middeleeuwse dijk in het Noord-Limburgse Lomm en het aanleggen van een depot voor verontreinigde baggerspecie.