Aanvliegen op Schiphol zou hoger kunnen

De geluidshinder in een wijde omgeving van Schiphol kan afnemen als vliegtuigen langer op een grotere hoogte blijven. Dat stelt de Commissie Geluidshinder in een brief aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat).

De commissie, die klachten over geluidshinder inventariseert, vraagt in de brief om een onderzoek naar hogere naderingshoogten. Het klachtenbureau krijgt in toenemende mate klachten uit plaatsen op meer dan twintig kilometer afstand van de luchthaven, zoals Heiloo, Alkmaar en Hoorn. Vliegtuigen worden daar door de luchtverkeersleiding al naar een hoogte van 2.000 voet (circa 650 meter) gedirigeerd. Van de 60.000 individuele klachten in 1997 was 32 procent afkomstig uit woonplaatsen verder dan twintig kilometer van Schiphol, in 1998 is dit percentage gestegen naar 34 procent (van totaal 48.500 klachten). In Nederland geldt een zogeheten eindnaderingshoogte van 2.000 voet. In buurlanden is dit 2.500 tot 4.000 voet. Bij sommige Amerikaanse luchthavens worden zelfs eindnaderingshoogten van 5.000 voet gehanteerd. Hierdoor hebben omwonenden minder last. De commissie concludeert dat in Nederland met hogere naderingshoogten veel overlast is te voorkomen.

Het Tijdelijk overleg platform Schiphol (TOPS), dat bekijkt hoe met een groeiend aantal starts en landingen de overlast beperkt kan blijven, laat al onderzoek doen naar hogere eindnaderingshoogte. Hierbij wordt echter uitgegaan van maximaal 3.000 voet. ,,Dat is al winst, maar wij pleiten er voor dat er veel ruimer naar oplossingen wordt gekeken'', zegt medewerker I. Kieviet van de Commissie Geluidshinder.

Volgens haar moet een groot onderzoek worden gedaan naar veranderingen in de gehele luchtruimtestructuur van Nederland.