Waren er toen crèches?

De alleenverdienende kostwinner is over vijftien jaar zo goed als verdwenen, blijkt uit CBS-cijfers. De laatste jaren is het aantal eenverdieners sterk gedaald. In 1979 waren er tweeverdieners bij eenderde van alle paren. Eind jaren tachtig gold dat voor de helft. Nu verdienen in driekwart van de gevallen beide partners. Een eenverdiener, de vrouw van een eenverdiener en een ex-eenverdiener. Tekst: Guido de Vries

,,In 1962 trouwde ik met Lieneke, die op een laboratorium bij Shell werkte. Om haar pensioenrechten veilig te stellen, bleef ze daar nog één jaar in dienst, toen kapte ze ermee. Dat was destijds de gewoonte. Nee, een vrouw werd toen niet meer ontslagen als ze in het huwelijk trad. Hoewel... In Vreeland, waar we woonden, was het toen de gewoonste zaak van de wereld dat een schooljuffrouw ermee stopte als ze het ja-woord gaf. Na twee jaar kregen we ons eerste kind, daarna kwam er nog één. Twee beauty's. We dachten er niet aan ze naar een crèche te sturen. Waren die er eigenlijk al?

,,Ik begon na de ambachtsschool als veertienjarige te werken, voor twaalfenhalve piek per week. Toen ik trouwde verdiende ik al méér dan een gemiddelde arbeider. Ik had me, mede dankzij avondscholen, opgewerkt bij de multinational Van Leer. Sprokkelde een eigen huisje bij elkaar. In die jaren zwierf ik al voor de baas over de hele wereld. Het viel me op dat in Engeland, Spanje en Italië al volop vrouwen in de fabrieken werkten. Zestig procent van de vrouwen waren daar bij het arbeidsproces betrokken. Die mensen waren daartoe genoodzaakt, het was geen weelde.

,,In Nederland werkten de moeders toen bijna niet. Dat gold ook voor de vrouw van de postbode of de straatveger, met een lager inkomen. Maar de verlangens waren minder hoog. Wij spaarden voor een auto of een koelkast, nu lenen ze geld. Tweeverdieners? Ik vind dat het kabinet dat verschijnsel niet moet stimuleren. Ik vind dat de tweeverdieners de crèche zelf moeten betalen, want ze kiezen voor luxe: ze willen twee keer per jaar op vakantie, een dure familieauto, een groot eigen huis. De goegemeente kun je daar niet voor laten opdraaien.

,,Het kabinet heeft veel oog voor de jongeren, dat vind ik als trainer van de voetbalclub De Vecht prima. Maar het kabinet koopt ook een peperduur schilderij, terwijl er onder ouderen veel armoe is. Dat zijn mensen die om halfvier 's middags in bed worden gestopt om te bezuinigen. Het is beter aan dat probleem geld te besteden dan aan kinderdagverblijven, vind ik als algemeen secretaris van de Ouderen Unie 55plus.''