Van der Ploeg stelt Vlamingen teleur

Een Europese kijk op de dingen en een diepe betrokkenheid bij het koloniale verleden. Dat zijn volgens staatssecretaris Rick van der Ploeg niet alleen de sterke punten van de Nederlandse literatuur, maar ook elementen die Britse lezers zullen aanspreken. De `heritage secretary' – die op uitnodiging van de Stichting Frankfurter Buchmesse (SFB) een deel van het Vlaams-Nederlandse programma tijdens het Londense literatuurfestival bijwoonde – zong in zijn toespraak bij de opening van de Low Countries-kraam op de London Book Fair de lof van de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga, van de `literair bioloog' Midas Dekkers en van enkele andere Nederlandse schrijvers.Vlaamse auteurs werden door Van der Ploeg niet genoemd. Tot teleurstelling van de Belgische leden van SFB, die net als bij eerdere literaire promotiereisjes naar Frankfurt (1993) en Gothenburg (1997) grote moeite hebben om hun landgenoten voor het voetlicht te brengen. ,,Waarom noemt hij niet Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans of Tom Lanoye, die hier allemaal geweest zijn,'' zei Sigrid Bousset van de SFB. ,,Nu lijkt het voor de Engelsen of de Vlaamse literatuur niet bestaat.'' De SFB ligt in België onder vuur. Vorige week stuurden de verzamelde Vlaamse uitgevers de pers een open brief, waarin ze zeiden dat de `vijftien miljoen' subsidie die de SFB voor de presentatie op de Londense boekenbeurs heeft gekregen, weggegooid franken zijn; vooral de Nederlandse schrijvers en uitgevers zouden ervan profiteren. Bousset: ,,De uitgevers spraken over `een schare Nederlandse auteurs met een paar Vlamingen in het kielzog', maar dat is pertinent onwaar: de verhouding was 12 tegen 8. Ook het bedrag klopte niet: het ministerie heeft maar de helft betaald, de Nederlanders de rest. Maar peuter dat de uitgevers maar aan het verstand. Zij zouden al het geld het liefst gewoon besteden aan reclame.''

    • Pieter Steinz