TVM past nederige houding

Jean-Marie Leblanc, directeur van de Société du Tour de France, verbiedt deelname van TVM aan de Waalse Pijl. De ploeg wordt onsportief gedrag verweten tijdens de dopingzaak. En ploegbaas Rooks heeft zich versproken.

Jean-Marie Leblanc is een nordiste, een man uit het noorden van Frankrijk die zich liever vereenzelvigt met Belgen of Hollanders dan met Spanjaarden of Italianen. Hij viert zijn vakanties bij voorkeur op de Waddeneilanden. Hij heeft altijd sympathie gekoesterd voor Nederlandse wielrenners. Daarom was de verontwaardiging groot toen hij vorige week als organisator van de Waalse Pijl een startverbod oplegde aan TVM.

Als wielrenner was Leblanc een robuuste knecht in een tijdperk van fervent dopinggebruik. Als journalist van l'Equipe was hij geen schrijver van dopingverhalen. Als organisator van de Tour de France heeft hij tien jaar lang geen `positief geval' bekend hoeven maken. Tot de Franse justitie afgelopen zomer de deksel van een beerput opentrok. Verboden middelen bleken gemeengoed in het peloton. Leblanc kon niet anders dan zijn lakse houding aanpassen. Hij werd daartoe gedwongen door de Franse overheid. Hij wilde strengere controles en langere schorsingen. Het voortbestaan van de Tour was in het geding.

Leblanc heeft zich altijd afzijdig gehouden van het juridisch onderzoek naar de gevonden ampullen EPO in een materiaalwagen van TVM. De Russische ploegarts Andrei Michailov zou het verboden eiwithormoon EPO uit Spanje hebben meegenomen om het in Moskou aan een kinderziekenhuis te kunnen leveren. De renners van TVM werden tijdens de Tour ondervraagd en onderzocht door Franse rechercheurs. Een paar dagen voor de slotdag verliet TVM de Franse ronde op Zwitsers grondgebied.

Leblanc blijkt zich vorige zomer te hebben geërgerd aan het collectieve vertrek van TVM. Zoals hij zich ook heeft geërgerd aan het collectieve juichen aan het eind van de wandeletappe Aix-les-Bains. Hij verwachtte na de Tour excuses van TVM. Verder rekende hij op een grootscheepse wijziging bij de ploegleiding. Zoals de gedrogeerde Franse ploeg Festina alle rotte appels heeft verwijderd. Met deze laatste vergelijking toonde Leblanc impliciet zijn wantrouwen jegens de verklaring van dokter Michailov. Waarom zou TVM haar personele bezetting moeten veranderen als de ploegleiding onschuldig blijkt?

De voornaamste reden voor de rancune van Leblanc komt voort uit een vermeende uitspraak van TVM-ploegleider Steven Rooks. Deze oud-renner zou eind vorig jaar hebben verklaard dat `niet positief zijn' belangrijker is dan `geen doping gebruiken'. Rooks ontkent deze uitspraak te hebben gedaan en ontkent een voorstander van EPO te zijn, zoals een medewerker van Leblanc vorige week suggereerde. De ploegleiding van TVM heeft de directie van de Société du Tour de France vorige maand een brief gestuurd waarin zij zich distantieert van de uitlatingen. Voor Leblanc is de brief vooralsnog geen reden TVM toe te laten tot de Waalse Pijl.

Komende zaterdag gaat de ploegleiding op bezoek bij de Société. Manager Cees Priem, die tijdens de Tour werd opgepakt en pas vier maanden later naar huis mocht, heeft veel vertrouwen in het onderhoud met Leblanc. Hij verwacht dat de renners van TVM op 14 april gewoon aan de start verschijnen in de Waalse Pijl. Priem wil graag zekerheid over deelname aan de Tour de France, die publicitair van grote waarde is.

Leblanc zal komende week waarschijnlijk geen enkele toezegging doen. Hij laat zijn besluit afhangen van de lopende dopingonderzoeken. Het dossier-TVM is nog lang niet gesloten. De teamleiding hangt nog altijd een straf boven het hoofd. Volgens de Franse wet is het vervoeren van EPO een strafbaar feit. Leblanc is slim genoeg om zijn beleid af te stemmen op juridische uitspraken.

De ploegleiding van TVM leefde vorige week nog in de veronderstelling dat een hoge ranking in het UCI-klassement een garantie biedt op deelname aan de Tour. Maar zoals Leblanc afgelopen najaar tijdens de presentatie van het routeschema duidelijk maakte, is hij gemachtigd zijn eigen startlijst samen te stellen. Sinds het vertrek van Laurent Roux heeft TVM geen Franse publiekslieveling in de gelederen. Om chauvinistische redenen hoeft Leblanc geen uitnodiging naar Hoogeveen te sturen. En de Nederlandse sprinter Blijlevens in het buitenland als een subtopper die vervangbaar is.

De leiding van TVM kan zich zaterdag beter nederig opstellen. Leblanc zal ongevoelig zijn voor de rol van slachtoffer die TVM zich heeft aangemeten. Met de broodnuchtere karakters van Priem en Rooks ontbeert TVM charismatische persoonlijkheden die Leblanc met een kwinkslag kunnen verleiden. De twee Nederlanders spreken mondjesmaat Frans, ze zijn overgeleverd aan een tolk en aan de grillen van een nordiste met kameleontische trekjes.

    • Jaap Bloembergen