TV COMPONISTEN

,,Bij toegepaste muziek wordt de vorm van de muziek in hoge mate bepaald door het beeld. Het beeld is als het ware de dirigent. Het beeldmateriaal is vaak ook het eerste klaar en dwingt de muziek in een bepaalde richting. Wat de werkwijze betreft maakt het weinig uit of je de muziek maakt voor een promotiefilmpje van de marine of een tune voor een televisiekanaal. Het doel blijft hetzelfde: de muziek moet de beelden versterken.''

Renger Koning (op de foto met zoontjes Nick en Jesse) is ontwerper van de muzikale huisstijl van Teleac en TV2 en maker van pr-films voor onder andere Heineken en Philips. Hij vindt de beperkingen van zijn beroep niet bezwaarlijk. Integendeel. ,,Ik vind het juist comfortabel om vanuit het beeld te werken. Dat heeft misschien te maken met het feit dat ik van origine beeldhouwer ben en altijd graag in opdracht werkte.'' Koning vergelijkt de wetmatigheden waaraan zijn werk is onderworpen met die van de antieke Egyptische beeldhouwkunst. ,,In het oude Egypte golden strikte wetten waar de beelden aan moesten voldoen. Toch wisten de beeldhouwers binnen die grenzen zodanig te variëren dat wij hun werk nog steeds zien als zeer hoogstaand.''

Koning combineert in veel van zijn muziek geluiden van conventionele instrumenten en wat hij noemt `son trouvé'. ,,Ik gebruik een geluidsarsenaal dat breder is dan dat van gewone muziekinstrumenten. Voor de leader van TV2, waarin beelden van vissen worden gebruikt, heb ik metalen stangen onder water tegen elkaar geslagen. De tune sluit zo mooi aan bij de onderwatersfeer van het beeld. Dat was volgens mij de ultieme en enige tune die bij die beelden hoorde. Als de muziek eenmaal af is, kan ik me moeilijk voorstellen dat er nog een andere mogelijkheid te bedenken is. Dit is de enige oplossing die kan. Zou een opdrachtgever dan beslissen dat hij toch liever iets anders wil hebben, dan wordt het echt zweten geblazen.''

(Foto Harmen de Jong)