Rechtbank: bevoegd in zaak-Bouterse

De Haagse rechtbank acht zich bevoegd de strafzaken te behandelen tegen twee van drugshandel verdachte zakenlieden die volgens justitie samen met Bouterse deel uitmaken van een criminele organisatie.

De advocaten van de verdachten M. en L., de raadslieden G.J. Hubers en I. Weski, hadden vorige week betoogd dat de strafzaken eigenlijk door de Rotterdamse rechtbank moesten worden behandeld. De tenlaste gelegde drugstransporten zijn namelijk voornamelijk Rotterdamse zaken.

Het onderzoek naar het Suri-kartel begon in Den Haag met een gerechtelijk vooronderzoek naar Richard L. omdat deze verdachte in een visumaanvraag een verblijf-adres in Scheveningen opgaf. Weski zei dat haar cliënt nooit in Scheveningen heeft verbleven ten tijde van de start van het onderzoek.

De rechtbank bepaalde evenwel vanochtend dat niet vereist is dat Richard L. zich ten tijde van de start van het onderzoek ook daadwerkelijk bevond op het adres dat hij zelf in Nederland heeft opgegeven. De andere onderzoeken, tegen M. en Bouterse, vloeien voort uit het onderzoek naar Richard L. De rechtbank acht zich daarom ook in die zaken bevoegd.

De advocaat van Bouterse, A. Moszkowicz, is met een aparte procedure bezig om de strafzaak naar Rotterdam te verplaatsen. Het hof heeft zijn verzoek afgewezen. Het is nog onduidelijk of hij tegen dit oordeel in cassatie gaat. Moszkowicz weigert elk commentaar tegen deze krant.

De Hoge Raad heeft inmiddels laten weten dat men naar alle waarschijnlijkheid niet voor 26 mei - als de strafzaken inhoudelijk worden behandeld - een uitspraak kan doen in het bevoegdheidsgeschil dat Moszkowicz opwerpt. De advocaat stelde vorige week dat hij niet naar de rechtbank komt omdat de strafzaak in zijn ogen geschorst is zolang er geen oordeel is van de Hoge Raad.

Als de Hoge Raad tot het oordeel komt dat de rechtbank ten onrechte geen schorsende werking heeft verleend aan de strafzaak Bouterse - de rechtbank doet dit niet omdat Moszkowicz volgens de rechters misbruik van procesrecht maakt - dan moeten de Haagse rechters opnieuw beginnen met de behandeling van de zaken tegen het Suri-kartel.

De rechtbank is vanochtend verder gegaan met de behandeling van ontvankelijkheidsverweren. Advocaat Hubers stelde dat de vervolging van zijn cliënt onredelijk lang heeft geduurd en dat M. zijn wisseltransacties heeft verricht in overleg met en na goedkeuring van de Rotterdamse politie.