Noodtoestand in zuiden van Italië

Het Italiaanse kabinet heeft in de Zuid-Italiaanse regio Apulië de noodtoestand uitgeroepen wegens de verwachte vluchtelingenstroom uit Kosovo. Rome wil desnoods veerboten naar Albanië sturen om vluchtelingen op te halen.

De noodtoestand is vooral bedoeld om bureaucratische vertragingen te vermijden bij de opvang van vluchtelingen. De prefecten van de belangrijkste steden in Apulië hebben opdracht gekregen om zich voor te bereiden op de komst van tienduizenden vluchtelingen.

Minister van Binnenlandse Zaken Rosa Russo Jervolino zei dat Italië in eerste instantie hulp zal bieden om de vluchtelingen op te vangen in het noorden van Albanië en in Macedonië. Daarvoor is al twintig miljoen gulden beschikbaar gesteld. Maar zij maakte tegelijkertijd duidelijk dat Rome verwacht dat de opvangmogelijkheden ter plekke beperkt zijn. Daarom liggen er plannen klaar om vijf grote veerboten naar Albanië te sturen. Die zouden de vluchtelingen uit Kosovo moeten ophalen om hun onderdak te kunnen bieden in Zuid-Italië en in andere Europese landen.

Een groot probleem daarbij is te voorkomen dat clandestiene immigranten zich onder de vluchtelingen uit Kosovo mengen. Albanese misdaadbendes spelen een steeds belangrijker rol in Italië. Voorwaarde voor het inzetten van de schepen is dat er, bijvoorbeeld in samenwerking met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, een redelijk betrouwbaar filter kan worden gevormd.

Deze gastvrije opstelling moet helpen het grote onbehagen binnen de centrum-linkse coalitie over de NAVO-acties te verminderen. ,,Wij kunnen niet veel langer wachten'' op concrete voorstellen om de onderhandelingen te hervatten, zei de communistische leider Armando Cossutta gisteren. Premier Massimo D'Alema reageerde daar vanmorgen op door te zeggen dat bombardementen alleen geen vrede kunnen brengen. Er is ,,een appèl aan de rede'' nodig, gericht aan Belgrado, zei D'Alema.

In het Zuid-Italiaanse kustgebied tussen Bari en Otranto staan caravans en tenten klaar om vluchtelingen uit Kosovo op te vangen. D'Alema heeft bij herhaling gezegd dat Italië niet alle lasten van het vluchtelingenprobleem moet dragen omdat het toevallig het dichtstbijzijnde land van de Europese Unie is. Rome heeft laten weten dat met andere Europese landen, onder andere met Duitsland en Spanje, gesprekken lopen over de opvang van de Kosovaren.