Jünger werd kort voor dood rooms katholiek

De Berlijnse schrijver Ernst Jünger, die vorig jaar op 102-jarige leeftijd overleed, heeft zich twee jaar voor zijn dood bekeerd tot het rooms katholicisme. Dit maakte het Duitse zondagsblad Welt am Sonntag gisteren bekend. Het bericht werd bevestigd door Roland Niebel, de pastoor van Wilflingen, het Duitse stadje waar Jünger ligt begraven en waar vanaf vandaag zijn vroegere woonhuis voor het publiek is opengesteld. Volgens Niebel was Jüngers bekering `de afronding van een lang spiritueel rijpingsproces.'

Gedurende een groot deel van zijn leven was Jünger een omstreden schrijver wegens zijn tweeslachtige houding tegenover het nationaal-socialisme. In zijn vroege werk verheerlijkte Jünger de soldaat-arbeider en zag hij oorlog als iets waarin het individu tot volledige ontplooiing kon komen.

Van 1941 tot 1944 was hij verbonden aan de Duitse militaire staf in Parijs en hoewel hij in 1944 van zijn functie werd ontheven wegens zijn indirecte steun aan de samenzwering tegen Hitler, werd hem na de Tweede Wereldoorlog korte tijd een publicatieverbod opgelegd. In zijn latere boeken distantieerde hij zich van het nationalisme en kreeg zijn sterk intellectualistische werk een meer religieuze inslag.