Bouwbonden stellen ultimatum

De Bouwbonden van FNV en CNV en de Vakvereniging Het Zwarte Corps stellen de werkgevers een ultimatum in verband met de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze willen de inhoud van het ultimatum morgenochtend bekendmaken. Als de werkgevers er niet aan tegemoetkomen ,,zullen de bonden stakingen afkondigen'',aldus een persbericht van de bonden. Op 10 maart zijn de onderhandelingen over de Bouw-CAO door de werkgevers afgebroken, zeggen de vakorganisaties. ,,Zij weigeren te praten over onze voorstellen en hebben eenzijdig een CAO-loos tijdperk afgekondigd.'' Met een demonstatieve optocht van 600 kaderleden in Den Haag en een petitie aan werkgeversvoorzitter E. Brinkman kwamen de bonden daartegen in het geweer. Vandaag heeft de Hout- en Bouwbond FNV op een symposium gepleit voor nieuwe afspraken met werkgevers en overheid over werk- en rusttijden, scholing en een jaarlijkse `werkdrukmeting'.