Bonn vraagt industrie on ideeën

De Duitse minister van Economische Zaken Werner Müller, die ook tijdelijk de afgetreden Oskar Lafontaine vervangt, heeft de top van de Duitse industrie gevraagd met ideeën te komen over een vermindering van subsidies aan het bedrijfsleven waarmee geld vrijgemaakt kan worden voor belastingverlaging. Dat zegt Müller in een interview met het weekblad Der Spiegel. Een verlaging met 20 procent van het budget voor industriële subsidies van 125 miljard mark (ruim 140 miljard gulden) zou volgens de minister ,,een mooi getal'' zijn. (Reuters)