Zaak-Beukenoot

Heel leuk dat Marianne Philips' De zaak Beukenoot, het boekenweekgeschenk van 1950, door Hens de Sitter op de Achterpagina van 18 maart onder de aandacht werd gebracht. Hierbij enige opmerkingen ter aanvulling en correctie.

Sinds 1975 wordt deze novelle uitgegeven door de Coornhert-liga; het is een geschenk voor strafrechtjuristen en jonge rechtenstudenten. Marianne Philips had geen ongeneeslijke spierziekte, zoals De Sitter schrijft, maar zij kwam door een verwaarloosde reumatoïde artritis invalide uit haar onderduiktijd.

Voor wat betreft Sam Goudekets `misstap' is er mijns inziens geen sprake van een `fiscaal foefje'. De dollars die hij bezat zette hij op naam van zijn in de USA wonende broer om op die manier de verpleegkosten voor Marianne te kunnen bekostigen. Het bezit van die dollars had hij moeten opgeven en hij werd betrapt. In december 1947 werd hij aangehouden. De behandeling van zijn zaak was niet vrij van antisemitisme. In april 1948 diende zijn zaak in hoger beroep. Hij werd onmiddellijk vrijgelaten.

Zowel Marianne Philips als de – volwassen – kinderen Goudeket waren op de hoogte van Sam Goudekets aanhouding.

De manier waarop Marianne Philips de zaak-Noldus behandelde in haar novelle wekte indertijd grote beroering in de juridische wereld. Voor– en tegenstanders bevochten elkaar in de pers.