Pasgeboren kalveren in Frankrijk geslacht

Nederlandse veehouders sturen jaarlijks duizenden pasgeboren kalveren naar slachthuizen in Frankrijk om een door de Nederlandse overheid uit ethisch oogpunt afgewezen Europese premie te kunnen opstrijken.

Het ministerie van Landbouw en LTO Nederland vinden de praktijken verwerpelijk, maar zeggen niets te kunnen doen. Het gaat om de zogenoemde Herodes- of `knuppelpremie' van 275 gulden per kalf, waarvan de boer 150 gulden krijgt. De veehouders kunnen het Nederlands beleid via een Europese sluiproute omzeilen.

De Nederlandse overheid wees de `verwerkingspremieregeling kalveren', die van kracht is in Frankrijk, Portugal, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, drie jaar geleden af, omdat het ethisch niet verantwoord werd gevonden één à twee weken jonge en vaak zwakke kalveren naar de slachter te brengen. De premie werd in 1996 ingesteld om het overschot aan kalfsvlees, mede als gevolg van de BSE-crisis, weg te werken. De premieregeling wordt overigens dit jaar afgeschaft, omdat de weerstand ertegen groeit. Vooral in Duitsland en Denemarken is veel protest.

Volgens secretaris W. van de Fliert van LTO Nederland schaadt het vervoer van pasgeboren kalfjes het imago van de kalfsvleessector. ,,Het vervoeren van deze kalfjes is een slechte zaak. Op deze wijze ga je als veehouder niet op een verantwoorde manier met je dieren om.'' LTO kan de praktijken echter niet tegenhouden. ,,Daartoe hebben we de middelen niet.'' Van de Fliert zegt dat de sector er bij de overheid herhaaldelijk op heeft aangedrongen maatregelen te nemen tegen het ontduiken van Nederlands beleid door Nederlandse veehouders.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zegt het vervoer niet te kunnen verbieden. ,,Europa heeft open grenzen. Runderen mogen dus binnen de Europese grenzen vervoerd worden.'' Hij wijst erop dat het innen van een Europese premie via omwegen niet strafbaar is. ,,We keuren het ethisch gezien af, maar kunnen er niets aan doen.''

Woordvoerder P. Vingerling van de Dierenbescherming in Den Haag vindt dat veehouders die hun kalveren voor de Herodespremie op transport stellen ,,onnodig met dieren sollen.'' ,,Het gaat hier om zwakke kalveren, die vlak na hun geboorte urenlang in vrachtauto's zitten. Onderweg sterven er vele.'' Vingerling vindt dat de Rijksdienst voor Keuring van Vlees en Vee (RVV) strenger moet controleren op het vervoer.

    • Karin de Mik