Ouderen

Stella Braam werkt op geraffineerde wijze mee aan de negatieve beeldvorming over ouderen (NRC Handelsblad, 18 maart). Zo is zij doof voor de schokkende gegevens uit een kennelijk `niet aflatende stroom' van publicaties van het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie en stemt zij kritiekloos in met een `grootschalig' onderzoek waarin is `vastgesteld' dat de `negatieve beeldvorming over ouderen een mythe is'.

Het zal je als oudere maar overkomen dat 70 procent van je hulpverleners - volgens Braam goed bedoelende `jongeren die tegen een schamel inkomen ouderen verzorgen'- dat bijna driekwart van die onderbetaalde idealisten je behandelen als een a-seksuele baby, zoals onderzoek van het Bureau Leeftijdsdiscriminatie heeft vastgesteld.

Door volmondig in te stemmen met het ene en niet in te gaan op de inhoud van het andere onderzoek, praat Braam onbedoeld `baby-talk'. In feite zegt zij: ,,Jullie oudjes moeten niet zo zeuren, want kijk eens hoe goed er voor jullie wordt gezorgd''.

Onderzoeksjournaliste Braam neemt klakkeloos het bekende mediabeeld over, omdat dat zoveel duidelijker en veiliger is dan die zo complexe werkelijkheid. Het lijkt me namelijk niet onwaarschijnlijk dat er juist onder de door haar gesmade `lobbyisten van de 55-plusbrigade' veel bemiddelde, dus hoog op een schaal van welbevinden scorende senioren zijn, die hun vitaliteit en goedgebektheid voor maatschappelijke doeleinden inzetten. Zij zullen als eersten de generaliserende beelden van de media als onheus ervaren. Migranten hoeven niet te vrezen dat ouderen in Nederland elk moment in het water worden gegooid, maar het wordt je hier, denk ik soms, niet makkelijk gemaakt om te genieten van je oude dag.