Oppositie gelooft niet in de nieuwe glans van Paars II

Krijgt Paars II na de positieve resultaten tijdens de Europese top in Berlijn nieuwe glans? ,,Eén positieve gebeurtenis haalt het kabinet niet uit het moeras.'

Het kabinet heeft gelijk en al zijn critici hebben ongelijk. Dat lijkt het beeld na een weekje Europa-politiek.

Riepen oppositie en media om het hardst dat het Paars II nimmer zou lukken de penningmeesters van Europa 1,3 miljard afhandig te maken, eergisteren kon minister Zalm breed breed lachend rapporteren dat de buit binnen was, en zelfs meer dan dat.

Kreeg premier Kok de eerste maanden van dit jaar de reputatie van politieke brekebeen die de regie kwijt was, in de aanloop naar de benoeming van de nieuwe EU-voorzitter werd hij de held van Europa. En zelfs minister Apotheker, de afgelopen weken worstelend met de varkenswet, kwam in Berlijn minder slecht weg dan hij van te voren had gedacht.

Ontsnapt Paars II via Europa aan de doodskist, die de oppositie al voor de coalitie aan het opstellen was? De positieve uitkomst van Berlijn blijkt echter de goede stemming in het oppositionele kamp allerminst te hebben bedorven.

Niet geheel toevallig vindt bijvoorbeeld GroenLinks-leider Rosenmöller de afloop van de top eerder een verdienste van de rood-groene vrienden van het Duitse EU-voorzitterschap (met de Groene-politicus Fischer als minister van buitenlandse Zaken voorop), dan van Kok, Zalm en de andere paarse ministers.

,,Zo goed als één incident een kabinet niet in het moeras helpt, haalt één positieve gebeurtenis het kabinet daar niet uit', zegt Rosenmöller. ,,Er liggen nog genoeg bananenschillen die een spoedige val van het kabinet mogelijk maken.'

Hij wijst op het komende rapport over de Bijlmerramp, het referendum in de Eerste Kamer, de aanpak van de wassende stroom asielzoekers, de bezuinigingen op de rijksuitgaven die, ondanks de 1,3 miljard, nog steeds nodig zijn.

,,Dan zal blijken dat Paars II voor het eerst harde keuzes moet maken, waaraan het eerste paarse kabinet nog kon ontsnappen', zegt ook CDA-leider De Hoop Scheffer, die zich al evenzeer op nieuwe bananenschillen op het pad van de coalitie verheugt. ,,VVD en PvdA gaan dan ieder aan één eind van het touw lopen trekken'.

Volgens de oud-buitenlandexpert van de CDA-fractie valt er het nodige af te dingen op de oorspong van Zalms brede glimlach: de Berlijnse buit van 1,3 miljard. Had Paars II niet vastgelegd in het regeerakkoord dat deze besparing gerealiseerd zou moeten worden door de Europese uitgaven niet meer te laten groeien? ,,Welnu, daarvan is weinig terecht gekomen', constateert De Hoop Scheffer, ,,zeker niet waar het gaat om de uitgaven voor het Europese landbouwbeleid.' De 1,3 miljard is allerminst een overwinning op de uitgeef-zucht van Europese technocraten, vindt de CDA-voorman. Nederland krijgt gewoon meer geld voor de inning van Europese douane-gelden in de haven van Rotterdam. Ook ontvangt het meer geld uit de zogeheten structuurfondsen. Met name bij dit laatste zou wel eens een addertje onder het gras kunnen zitten, schat De Hoop Scheffer. Want als Nederland meer van Europa krijgt voor de opvang van asielzoekers, het scholen van langdurig werklozen en het ontwikkelen van arme regio`s, moet de Nederlandse regering daar, volgens Europese afspraken, de komende jaren ook zelf geld bij leggen. Dat geld zou eigenlijk weer in mindering moeten worden gebracht op de 1,3 miljard die Kok en Zalm zeggen deze week te hebben binnengesleept.

Verder, zo opponeert De Hoop Scheffer, heeft ook de Europese staatsman Kok niet kunnen voorkomen dat de Europese crisis, manifest geworden in het aftreden van de Europese Commissie, nog steeds voortwoekert. ,,Op een bijeenkomst van Europese christen-democraten, deze week in Berlijn, werd gezegd dat Europa steeds meer trekken van de Franse Vierde Republiek gaat vertonen', aldus de CDA-leider. ,,Er is namelijk een fundamentele onbalans tussen de belangrijkste Europese instellingen: Europese Raad, Europese Commissie en Europees Parlement. Die blijft na Berlijn gewoon voortbestaan.'