Nijhoff

Gerrit Komrij verstrikt zich in zijn bespreking (NRC Handelsblad, 18 maart) van `Florentijns Jongensportret' van Martinus Nijhoff in de regel `geen dauw heeft ooit druiven als zijn kin betogen', omdat hij niet weet waar `betogen' vandaan komt. Dit komt van tijgen-toog-togen: gaan, trekken. Dus: `nooit eerder is een zo druifvormige kin als de zijne met dauw overtogen'.

    • Jan de Caluwé