Marines

De `Marines'(Z 20 maart) worden afgeschilderd als heldhaftige beschermers van normen en waarden, weduwen en wezen. Volgens de Amerikaanse satyricus Tom Lehrer behoefde dat beeld, althans in de jaren zestig, enige nuancering. Hij zingt over `the number-one instrument of diplomacy' onder meer het volgende: ,,.. Who is it that always intervenes? UN and OAS have their place, I guess, but first, ... send the Marines!'' En aansluitend op het `clublied': `To the shores of Tripoli / but NOT to Mississippi-ly'. Ze werden dus niet ingezet om de zwarte burgerrechten te beschermen. En inderdaad, blijkens de bij het artikel geplaatste foto's, worden de Marines gerecruteerd uit blank Amerika.