Korvinius

Ik hoop dat advocaat-generaal mevrouw Korvinus (Z 20 maart) de moed verzamelt om haar verdriet over de reorganisatie van het Openbaar Ministerie om te zetten in doelgerichte voorstellen, bijvoorbeeld naar de Eerste Kamer toe. Soortgelijke structurele reorganisaties in het onderwijs en de gezondheidszorg van de laatste jaren tonen ruimschoots aan hoezeer er eenzijdig aandacht wordt besteed aan structuren. En hoe weinig aan het respect voor de eigen verantwoordelijkheid, kennis, creativiteit, levenservaring en wijsheid van de individuele werknemer, in dit geval de magistraat. Het bekende gevolg is desinteresse, afhaken, afbranden en ziek worden. Het is te hopen dat mevrouw Korvinus een platform kan creëren voor andere verontruste OM-medewerkers, die gezamenlijk politieke invloed kunnen zoeken. Aangezien in haar geschetste levensloop de positie van slachtoffer niet bepaald voorkomt, zie ik eventuele initiatieven met belangstelling tegemoet.