Kort geding freelancers om auteursrechten opgeschort

Het kort geding dat een aantal freelance medewerkers van NRC Handelsblad, de Volkskrant en Het Parool tegen hun kranten hadden aangespannen gaat voorlopig niet door. Het kort geding zou maandag dienen voor de president van de Amsterdamse rechtbank.

De freelancers hebben ingestemd met uitstel van ongeveer drie weken na de toezegging van PCM, uitgever van de dagbladen, om zo snel als technisch mogelijk hun artikelen uit de Nederlandse Pers Databank (NPD) te verwijderen. Komende week gaan de freelancers en PCM verder in overleg.

De groep freelancers, inmiddels 33 auteurs, geeft in afwachting van een voor hen bevredigende financiële regeling geen toestemming voor het elektronisch hergebruik van hun artikelen. Zij gaan niet akkoord met een voorstel van PCM voor het in licentie geven van het auteursrecht tegen een vergoeding van twee procent van het jaarinkomen van de freelancers voor een periode van drie jaar.

Eerder al had het uitgeversconcern PCM de artikelen onleebaar gemaakt voor abonnementhouders van de persdatabank. Nu worden de artikelen ook onzichtbaar gemaakt voor intern gebruik door medewerkers van PCM. Ze verdwijnen derhalve uit het archief van de door PCM uitgegeven bladen. ,,Verschrikkelijk'', zegt Monique Fransen, business manager van Media Resultant, het dochterbedrijf van PCM dat de persdatabank beheert. ,,De kranten zitten straks met een archief zonder artikelen van deze freelancers.''

Begin deze week heeft Media Resultant bovendien alle vijf landelijke dagbladen van PCM (Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Het Parool, Trouw) alsmede het regionale dagblad de Dordtenaar in de persdatabank voor externe abonnementhouders onzichtbaar gemaakt. De ongeveer honderd externe klanten die een abonnement hebben, kunnen artikelen uit deze kranten niet meer raadplegen in afwachting van een computersysteem dat artikelen van alle freelancers die geen toestemming geven voor elektronisch hergebruik van hun teksten filtert uit de databank. ,,Een enorme belemmering voor onze klanten'', zegt Fransen. Ze kan niet zeggen hoe groot de financiële schade is.

Volgens PCM is met het verwijderen van de artikelen voldaan aan alle eisen die de freelancers hadden gesteld: een verbod op het opnemen van de artikelen in de databank en op het beschikbaar stellen van de artikelen aan derden en het leveren van cijfers over het aantal keren dat de artikelen de afgelopen twee jaar zijn geraadpleegd.

Liesbeth Koenen, woordvoerder van de freelancers, zegt de maatregel van PCM te verwelkomen, maar acht deze onvoldoende. Zij wil de komende weken spreken over het intern gebruik dat medewerkers van PCM van de artikelen van freelancers maken.