Keizer Wilhelm

Als 77-jarige die ook het een en ander te maken heeft gehad met Duitsland, lees ik met bijzonder genoegen de smeuige columns van Geert Mak. In de krant van 16 maart vond L. Westerhof dat Geert Mak de Duitse keizer een beetje te kijk heeft gezet. Mr. Westerhof schrijft dat de keizer blijk gaf van persoonlijkheid, die met goede bedoelingen bezield de verantwoordelijkheid kreeg te dragen. Het zal hem toch ook bekend zijn, dat na het smerige laffe Duitse bombardement op Rotterdam, de keizer vanuit Doorn Adolf Hitler een telegram stuurde en hem verder veel succes toewenste.