Joegoslavië 3

In `NAVO meet met twee maten' (NRC Handelsblad, 25 maart) vraagt Michael Stein zich af waarom Servië wél door de NAVO aangepakt wordt, terwijl geen Westers land erover peinst om Turkije ook maar met enige sanctie te bedreigen. Voor het antwoord hoeft Stein zich alleen maar af te vragen waarom hij in zijn bijdrage wél Turkije en Rusland opvoert en er niet over peinst Israel te memoreren. Inderdaad: sommigen mógen we ... anderen moeten we niet. Niks nieuws onder de zon.