Joegoslavië 2

Een aanval op Joegoslavië door de NAVO is in het licht van de geschiedenis onverstandig en bovendien een oorlogsmisdaad.

Wie garandeert, dat na Napoleon en Hitler het Westen onder Amerikaanse leiding uiteindelijk Rusland ook niet zou aanvallen, als Rusland niet over vergeldingswapens zou beschikken?

Is de les: Joegoslavië had zich van vergeldingswapens moeten voorzien? Dus: wie volgt?