Joegoslavië 1

Minister–president Kok zei dat ,,de internationale gemeenschap zijn geloofwaardigheid zou hebben verloren'', als zij niet tot militair geweld tegen Joegoslavië had besloten. Ik stel vast dat zijn internationale gemeenschap de coalitie is van de militaire macht van de Westerse rijke landen, en niet meer dan dat. Die coalitie heeft m.i. het wederrechtelijke, misdadige en uitzichtloze besluit genomen om geweld te gebruiken tegen een soeverein land. Wederrechtelijk omdat op generlei wijze de echte internationale gemeenschap (de Verenigde Naties) ook maar is geraadpleegd; daardoor wordt de klok van de moeizame ontwikkeling van het internationale recht drastisch teruggezet. Misdadig omdat in het onderhavige conflict niet een moment echt onderhandeld is: in Rambouillet en Parijs, en door Holbrooke op bezoek bij Milosevic is steeds een voorgekookte overeenkomst aan partijen voorgelegd onder het devies van buigen of barsten. Uitzichtloos omdat een zogenoemd humanitair drama nimmer kan worden gekeerd met een nieuw humanitair drama, en geweld geen vrede oplevert.

Wie had het ook steeds over zinloos geweld? Ik begreep die term nooit totdat de NAVO tot militaire actie overging. Ik voel mij machteloos kwaad. De enige macht die mij momenteel rest is publiekelijk te uiten dat ik niet wens te worden gerekend tot die internationale gemeenschap van Wim Kok en de zijnen, waaronder tot mijn grote ergernis zelfs GroenLinks.