Heerma

Er zijn grenzen die niet onopgemerkt overschreden mogen worden. Als Elsbeth Etty (Z 13 maart) het verdriet van De Hoop Scheffer bij het overlijden van Enneüs Heerma direct met de rol van Brutus in verband brengt, op de dag dat Heerma begraven wordt, dan is dat zo'n grens. Heerma zelf kan zich niet meer uiten over de rol van De Hoop Scheffer. Als directe getuige van de wisseling van het leiderschap van het CDA, van wat er voordien gebeurd was en daarna, kan ik dat wel. Ik heb de heer De Hoop Scheffer, die indertijd vice-voorzitter was van de fractie, nooit betrapt op enige actie ten nadele van Enneüs Heerma, noch van enig woord van misprijzen. Integendeel: zijnerzijds is het leiderschap van de toenmalige fractievoorzitter loyaal en collegiaal ondersteund.