Geen bezuiniging op internaten

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) moet haar bezuinigingen op schippersinternaten ongedaan maken. Volgens de president van de Amsterdamse rechtbank heeft zij de internaten daarover te laat geïnformeerd. Tot 1 januari kregen internaten jaarlijks een vast bedrag (in 1998 ruim zeventig miljoen gulden) waarbij werd uitgegaan van 2.300 kinderen. Dit jaar krijgen de internaten voor het eerst per pupil betaald. Dit zijn er echter maar zo'n 1.700 waardoor ook de subsidie met elf miljoen gulden werd verlaagd.