DENKRAAM

Hoe heeft de caissière de toetsen moeten aanslaan om het aangegeven bedrag te krijgen? Ze heeft iedere toets één keer ingedrukt behalve de 'x' en de '+'.

Jenny Crend komt hier al sinds jaar en dag. Omdat ze zo gierig is, koopt ze altijd maar één tijdschrift, en wel het tijdschrift dat de interessantste issues bevat. Ze vindt een onderwerp interessant als het door ten minste vier bladen uit het assortiment aangeroerd wordt. Geïrriteerd door de jarenlange bevingering van zijn handelswaar, heeft de verkoper haar verboden in de tijdschriften te bladeren. Dat heeft haar gedwongen voor haar beoordeling alleen op de cover af te gaan.

Jenny heeft een inventieve geest en laat zich niet voor één gat vangen. Ze heeft gaandeweg een succesvol puntensysteem ontwikkeld. Naargelang meer bladen een bepaald onderwerp op de cover hebben staan, kent ze de betreffende bladen meer punten toe. Voorbeeld: het thema 'feestdagen' komt voor op de cover van vier bladen, te weten nr.? (Pasen), nr.? (Koninginnedag), nr.? (Kerstmis) en nr.? (Oud en Nieuw). Jenny geeft ieder van deze bladen 4 punten, omdat ze deel uitmaken van een serie van vier. Als een van deze covers tevens deel uitmaakt van een andere serie, bestaande uit bijvoorbeeld vijf stuks, dan zou Jenny voor het blad in kwestie al 4 + 5 = 9 punten kunnen noteren.

Crend heeft bij de aanschaf vandaag gelet op de volgende onderwerpen: de Lewinsky-zaak, vuur, getallen, kleurige dingen, films, Willem Elsschot, Troje, stadions, de Golfoorlog, staatshoofden, en alle andere J.C.'s dan zij zelf.

Welk tijdschrift zal ze nu gaan afrekenen? En kunt u misschien nog een thema vinden dat buiten haar belangstellingssfeer ligt, maar niettemin ook door minstens vier covers gedekt wordt? Onder gemotiveerde goede oplossingen wordt een jaarabonnement op een Nederlands tijdschrift naar keuze uitgeloofd.

Toen ze de winkel binnenkwam had deze mevrouw, die net heel modern in euro's heeft betaald, tweemaal zoveel geld in haar portemonnee als nu. Het grappige is dat ze precies evenveel eurocenten over heeft als het aantal euro's dat ze bij het binnenkomen bezat, terwijl de hoeveelheid euro's die ze nu nog heeft de helft is van het aantal oorspronkelijke eurocenten. Hoe duur waren de tijdschriften?

De man die hier staat te lezen, gezien zijn koffer afkomstig uit Brabant, verenigt twee persoonlijkheden in zich. Weet u welke?

Kunt u, met gebruikmaking van de letters uit het woord MAGAZINE, het afgebeelde diagram volkrijgen? U mag de letters in iedere combinatie gebruiken, mits ze maar steeds een ander woord opleveren. Let u op de letterwaarden. Als het diagram vol is, kunt u de waarden horizontaal en verticaal optellen. De letters op de kruisingen worden aldus dubbel meegenomen.

Als criterium voor de te gebruiken woorden geldt dat alles wat in de de Grote Van Dale staat mag; van werkwoordsvormen worden alleen deelwoorden en de onbepaalde wijs toegestaan. Wie er in slaagt het hoogste totaal aan letterwaarden in het diagram te brengen, krijgt dit getal in guldens uitgekeerd.

Excelsior

De Amerikaan Sam Loyd werd in 1841 geboren als kind van 'rijke maar eerlijke ouders', zoals hij later schreef. Behalve componist van schaakproblemen was hij ook goochelaar en buikspreker, maar in de eerste plaats was hij de koning van de puzzels en de spelletjes. Veel breinbrekers die nu nog steeds als klassiek gelden zijn van Loyd afkomstig.

Als schaakprobleemcomponist hechtte hij minder aan strenge vormeisen dan aan het vermaak en de verbazing van de oplosser. Het probleem dat u hier ziet, maakte hij ter ere van een collega die er altijd prat op ging dat hij in één oogopslag kon zien welk stuk mat ging geven. 'Deze keer hoef je alleen het stuk aan te wijzen waarvan je zeker weet dat het niet de matzet uit zal voeren', zei Loyd, de plaaggeest. De collega wees de b-pion aan.

Wit geeft mat in vijf zetten. Loyd gaf het probleem het motto 'Excelsior', wat 'steeds hoger' betekent en een aanwijzing voor de oplossing geeft.