Arts VS na euthanasie veroordeeld

Een jury heeft de Amerikaanse arts Jack Kervorkian, een voorvechter van vrijwillige euthanasie, schuldig bevonden aan dood door schuld. Kervorkian, die in september vorig jaar een ten dode opgeschreven patiënt met een injectie doodde, was moord ten laste gelegd.

De jury, die anderhalve dag heeft beraadslaagd over het oordeel, ging niet zo ver als aanklager John Skrzynski, die sprak van ,,een medische huurmoordenaar''. Maar de jury verwierp het verweer van Kervorkian, die tijdens de zitting zei dat hij niet de intentie had gehad zijn patiënt te doden. Hij zou slechts de pijn van man, die lijdde aan een ernstige spierziekte waardoor hij in een rolstoel zat en grote problemen had met eten en ademen, hebben willen verlichten.

De beelden van de stervende patiënt, Thomas Youk, waren vorig jaar op de televisie te zien. Kervorkian had een video-opname aan een tv-maatschappij beschikbaar gesteld en wilde daarmee de justitie uitdagen om een rechtszaak tegen hem te beginnen. Vier keer eerder stond de arts voor de rechter, maar toen steeds op verdenking van assistentie bij zelfdoding.

De inmiddels 70-jarige Kervorkian heeft verklaard sinds 1990 al 130 keer doodzieke patiënten te hebben geholpen. Maar in al die gevallen had hij slechts het middel gemaakt, dat de patiënten zelf hadden ingespoten. In het geval van Youk had Kervorkian zelf de injectie toegediend.

Tijdens het proces vergeleek Kervorkian, die zichzelf verdedigde, zijn daad met die van vrijheidsstrijders als Martin Luther King. ,,Er zijn bepaalde daden die met het gezond verstand geen misdaad zijn. Dit zou er een kunnen zijn'', aldus de arts.

Als Kervorkian schuldig zou zijn bevonden aan moord, zou dat automatisch hebben geleid tot onvoorwaardelijke levenslange gevangenschap. Het is nog steeds mogelijk dat de rechter tot die straf komt, als op 14 april uitspraak wordt gedaan. Maar een veel lichtere straf is evenzeer denkbaar. (AP, Reuters)