Abortusboot

Aangezien blijkt dat de essentie van het `Women on Waves' project, in de pers ook wel abortusboot genoemd, de heer Van der Willigen is ontgaan (NRC Handelsblad, 18 maart), wil ik graag de volgende toelichting geven.

De grondslagen van het `Women on Waves' project zijn reproductieve gezondheid en rechten, waarvan het verstrekken van voorbehoedmiddelen en legale abortus een belangrijk onderdeel is. Jaarlijks hebben twintig miljoen vrouwen de kans grote schade aan hun gezondheid op te lopen door illegale en onveilige abortus. Met dit project wordt beoogd het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun eigen lichaam te ondersteunen, zonder dat ze daarmee hun leven in gevaar hoeven te brengen, te ondersteunen. Dit is in tegenstelling tot de door de heer Van der Willigen genoemde sterilisatieklinieken die ten doel hebben de bevolkingsgroei terug te dringen en waarbij sterilisaties soms zelfs zonder medeweten van de vrouw worden uitgevoerd.

Aangezien abortus in India legaal is, zal het schip daar niet nodig zijn. Het gaat met name om landen met een zeer restrictieve abortuswetgeving waar vrouwen en hulpverleners gevangenisstraffen tot soms 10 jaar kunnen krijgen voor het ondergaan of verrichten van abortussen. Als gevolg van de clandestien toch uitgevoerde onveilige abortussen, sterven jaarlijks 100.000 vrouwen.

De nationale programma's op het gebied van reproductieve gezondheid zijn van groot belang, maar zolang er geen legalisering van abortus plaatsvindt, zal er geen verbetering in dit grote gezondheidsprobleem van vrouwen komen. Door veel lokale en internationale vrouwengroepen en organisaties voor reproductieve gezondheid wordt actief gestreden voor legalisering van abortus in de betreffende landen. Samenwerking met deze nationale en internationale vrouwenorganisaties is voor het `Women on Waves' project dan ook van groot belang. Er zijn veel voorbeelden waarbij om humanitaire redenen wordt samengewerkt met lokale organisaties in landen waar de nationale wetgeving in strijd is met internationale mensenrechten. Het beantwoorden aan een hulpvraag van noodlijdende vrouwen, hetgeen veroorzaakt wordt door nationale wetgeving, heeft dan ook niets met koloniaal denken te maken. Daarbij is de abortuswetgeving van de meeste van deze landen indertijd juist ingevoerd door koloniserende mogendheden.

Zolang abortus niet gelegaliseerd is kan met het beoogde project een veilig en legaal alternatief geboden worden.