Vertraging van overname UNA dreigt

De overname van het Utrechtse stroombedrijf UNA door het Amerikaanse Reliant dreigt grote vertraging op te lopen. De drie coalitiepartners in de Tweede Kamer (VVD, PvdA en D66) willen voorwaarden stellen aan dit soort overnames.

De vier grote stroomproductiebedrijven moeten volgens de coalitie eerst overeenstemming bereiken over de verdeling van onrendabele contracten uit het verleden, alvorens verdere fusies en overnames worden toegestaan.

Dat bleek gisteren in het debat over de Elektriciteitswet. Nieuwe aandeelhouders moeten afzien van juridische stappen tegen de uiteindelijke verdeling. Voor die tijd mag de minister niet instemmen met gedeeltelijke privatisering.

Verantwoordelijk minister Jorritsma (Economische Zaken, VVD) voelt vooralsnog weinig voor een bevriezing van de overnames. Zij stelde onlangs een commissie van wijze mannen in die de problematiek van de onrendabele contracten (bijvoorbeeld gaslevering uit Noorwegen en een stroomcontract met Frankrijk) op te lossen.Uiterlijk in september komt die commissie met een eindoordeel hoe de kosten van deze contracten onder de vier bedrijven te verdelen en welk deel van de kosten door de overheid vergoed moet worden.

Dit advies is echter niet bindend en Jorritsma sluit dan ook niet uit dat de uiteindelijke verdeling nog wel eens veel langer kan duren. Zij wilde de motie dan ook niet overnemen. ,,Dit gaat heel ver. Het belemmert de herstructurering van de sector'', aldus de minister.

Jorritsma zegde gisteren toe de stroomimport uit landen die niet aan de Europese richtlijnen voor liberalisering voldoen te verbieden. Landen die daaraan wel voldoen komen op een zogenoemde `witte lijst'. Met deze landen mogen Nederlandse bedrijven contracten sluiten. Vooralsnog staat alleen Frankrijk niet op deze witte lijst, omdat de Fransen onder meer hun overcapaciteit aan stroom voor dumpprijzen op de internationale markt zetten.

Als de liberalisering van de stroommarkt voorspoedig verloopt wil Jorritsma de tarieven voor kleinverbruikers eerder laten meeprofiteren van de dalende stroomprijs. Nu zijn particulieren pas vanaf 2007 vrij om een eigen aanbieder te kiezen. Zij profiteren al wel mee van een eventuele daling van de tarieven. De tarieven voor consumenten worden namelijk aangepast aan die voor de grootverbruikers, die sinds begin dit jaar vrij zijn hun stroomleverancier te kiezen. Donderdag stemt de Kamer over de Elektricteitswet.

Het Zuid-Hollandse stroombedrijf EZH gaat als eerste Nederlandse stroombedrijf een éénjarig exportcontract sluiten met een Noord-Duitse klant. De onderhandelingen daarover zijn in een vergaand stadium, meldt een woordvoerder van EZH.