Uitslag literaire familie-quiz

De quiz die op 5 maart in het Cultureel Supplement verscheen ter gelegenheid van de Boekenweek was een uitnodiging om `uw literaire familiekennis te toetsen'. Menige lezer gaf er blijk van goed thuis te zijn in de familieverhoudingen uit de Nederlandse literatuur. Sommigen wezen ons op onvolkomenheden in de opgaven:de broer van Frits van Egters uit De avonden heet `Joop' en niet `Jaap' van Egters zoals wij schreven. Verder is Floris, de zoon van Gerbrand Werendonk (uit Arthur van Schendels Hollandsch drama) een aangenomen zoon en geen echte.

Hier moet de redactie enige onmacht bekennen: het viel niet mee om in bekende, goedgelezen boeken zonen te vinden die enigszins een rol spelen en die voorzien zijn van een naam. Dat is bij Floris wel het geval, vandaar. Verder was de afgebeelde vader inderdaad, zoals veel lezers schreven, de vader van Leo van Dil, dus de schoonvader van Joop ter Heul. Het was beter geweest om een tekening van de vader van Joop ter Heul zelf te hebben, dat was zelfs de bedoeling. Daarom hebben we beide antwoorden `de vader van Joop ter Heul' en `de vader van Leo van Dil' goed gerekend.

De oplossing

Noem drie Nederlandse romans waarin familieverhoudingen geen rol spelen

Geregeld genoemde romans zijn onder meer Blokken en Bint van F. Bordewijk, Het verboden rijk van J.J. Slauerhoff, Het fregatschip Johanna Maria van Arthur van Schendel, Anna Blamans Eenzaam avontuur en De vergaderzaal van A. Alberts. Opmerkelijk veel inzenders noemden Gekke witte van Anton Koolhaas, dat is echter geen roman maar een verhalenbundel.

Noem de zonen van Gerbrand Werendonk, Max Delius en de dochters van Frans Laarmans en Andrea Simonetti

Dat waren respectievelijk: Floris, uit Hollandsch drama van Arthur van Schendel; Quinten uit De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch; Ida en/of Adèle uit Kaas of Lijmen of Het been van Willem Elsschot; Leda uit Cirkel in het gras van Oek de Jong.

Noem drie Nederlandse literaire werken met een tante of oom in de titel

Genoemd werden onder meer: Mijn tante Coleta van R.J. Peskens, De drie liefdes van tante Bertha van Belcampo, Oom Anton van W. Brakman, Oom Adolf van Koos van Zomeren.

Wie is de Tweede Wereldoorlog en waarom?

Harry Mulisch. Die heeft zichzelf als zodanig aangewezen, omdat zijn vader in de oorlog pro-nazi was en zijn moeder een joodse vrouw.

Wat doen de broers van Tim, Gerard en Doeschka?

Jeroen Krabbé is acteur; Karel van het Reve was hoogleraar Slavische talen; Geerten Meijsing is, net als zijn zuster, schrijver.

Wie stonden model voor Joop van Egters, Klaas Koning en Mevrouw Wachter?

Respectievelijk: de broer van G.K. van het Reve; de vader van J.J. Voskuil; de moeder van S. Vestdijk.

Uit welk gedicht? `O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer'

`De moeder, de vrouw' van Martinus Nijhoff

De eerste zin van welke roman? `Mijn vader handelde in postzegels, in ieder geval dat dachten mijn moeder en ik.'

Blauwe maandagen van Arnon Grunberg

Maak de volgende liedstrofe af: `Ik heb een ... en een .../ die wonen in een eikeboom'

Een tante en een oom (van Annie M.G. Schmidt)

Wat verbindt de volgende namen en uit welke boeken zijn ze afkomstig?

1. Berta van Nagel, Constance van der Welcke, Adolfine van Saetzema

2. Dreverhaven, Gijselhart

3. Kegge, Boslowits

1. Berta, Constance en Adolfine zijn zusters uit De boeken der kleine zielen van Louis Couperus

2. Dreverhaven en Gijselhart zijn (dominante) vaders, uit respectievelijk Karakter van F. Bordewijk en Mystiek lichaam van Frans Kellendonk

3. Kegge en Boslowits zijn namen van literaire families: De familie Kegge van A.J. Hildebrand en De ondergang van de familie Boslowits van G.K. van het Reve

De boekenbon van f 500,- is gewonnen door Ria Winters uit Zwanenburg.