Toename geweldsmisdrijven het grootst in kleine steden

De toename van geweld is geen specifiek grotestadsprobleem. Het totale aantal geregistreerde geweldsmisdrijven in de vier grote steden daalde de afgelopen vier jaar, terwijl de kleine en middelgrote gemeenten een stijging lieten zien van 25 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert.

Landelijk steeg het aantal geweldsmisdrijven tussen 1994 en 1997 met 12 procent. Gemeten werd het aantal delicten per 100.000 inwoners van 12 tot 80 jaar. De stijging wordt met name veroorzaakt door gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. In de vier grote steden daalde het aantal geweldsdelicten volgens het CBS juist ,,opvallend'', met 12 procent.

Er bestaat in de regel een nauwe relatie tussen het inwonertal van een gemeente en het aantal geregistreerde misdrijven. Hoe meer inwoners een gemeente telt, des te meer delicten volgens het CBS worden gepleegd.

In kleine en middelgrote gemeenten signaleert het CBS evenwel een tegengestelde ontwikkeling. Terwijl het aantal inwoners daar daalt, neemt het aantal misdrijven er toe.

Het CBS verdeelt de geweldsmisdrijven in de categorieën seksuele delicten, misdrijven tegen leven en persoon, en diefstal met geweld. Het totale aantal geweldsdelicten tegen leven en persoon steeg de laatste vier jaar het sterkst. Het aantal misdrijven in de categorie diefstal met geweld nam overal af.

Het aantal seksuele delicten stijgt het sterkst in kleine en middelgrote gemeenten. In iedere geweldscategorie laten de vier grote steden de minste groei zien. Geweld tegen leven en personen komt daar nog het meest voor, maar de relatieve stijging was er minder groot dan in kleinere gemeenten. Het aantal delicten in de categorieën diefstal met geweld en seksuele delicten daalde in de grote steden bovendien.

De geregistreerde geweldscriminaliteit is gebaseerd op politiecijfers. Het CBS wijst erop dat geweldsdelicten de laatste jaren vaker worden geregistreerd. Opvallend is evenwel dat juist waar de politie meer aandacht ging besteden aan de registratie van geweldsmisdrijven, namelijk in de grote steden, het aantal geregistreerde geweldsdelicten afnam.

CIJFERSvia www.nrc.nl/Doc