Team voor uitzetten asielzoekers

Het ministerie van Justitie wil een speciale eenheid oprichten die zich bezighoudt met de uitzetting van afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers. De eenheid zal waarschijnlijk onder de Immigratie- en Naturalisatiedienst vallen.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie bevestigde vanochtend de plannen om een speciale eenheid op te richten. Medewerkers van de marechaussee, immigratiedienst en vreemdelingendienst zullen in de nieuwe eenheid met elkaar samenwerken. Deze diensten, allemaal betrokken bij de uitzettingen van asielzoekers, werken nu te veel langs elkaar heen, aldus een doorgaans betrouwbare bron. In de nieuwe uitzet-unit moeten ze hun krachten bundelen. Vooralsnog zal de eenheid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst een speciale coördinator krijgen.

Staatssecretaris Cohen (Justitie) wees de afgelopen maanden regelmatig op de moeizame uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Sommige asielzoekers weigeren mee te werken aan hun uitzettingen en geven daarom een valse identiteit op. Daarnaast weigert een aantal landen hun uitgeweken onderdanen terug te nemen. Ook zijn sommige asielzoekers statenloos, zoals de Palestijnen.

Het plan om een speciale unit op te richten, maakt onderdeel uit van de zogenoemde Terugkeer-notitie van het ministerie van Justitie, die eind april zal verschijnen. Daarin worden verschillende maatregelen voorgesteld om de hoeveelheid uitzettingen te vergroten. Over enkele weken, na Pasen, zal de staatssecretaris komen met een herziening van de Vreemdelingenwet.