Plannen voor nieuw Muziek Instituut

De gemeente Den Haag gaat twee mogelijkheden onderzoeken voor de nieuwe huisvesting van de omvangrijke muziekcollecties van het Haags Gemeentemuseum en de stichting Musica Neerlandica.

Een van de mogelijkheden is de nieuwbouw van een archief en documentatiecentrum in de Haagse binnenstad, waarvoor een vermogende Haagse particulier miljoenen ter beschikking wil stellen. Dat plan zou moeten resulteren in een Nederlands Muziekinstituut, naar het voorbeeld van bestaande soortgelijke instituten op het gebied van literatuur, theater, film, architectuur, fotografie en popmuziek.

Bij de gemeente Den Haag zelf leeft het idee de muziekcollecties onder te brengen in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek bij het Centraal Station, waar ook het Letterkundig Museum is gevestigd. Over dat gemeentelijke plan is door de Haagse wethouder van cultuur L. Engering een brief opgesteld zonder overleg met het Gemeentemuseum, Musica Neerlandica en de Koninklijke Bibliotheek.

Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de raadscommissie voor cultuur. Daar werd ook het al ver uitgewerkte plan gepresenteerd van de stichting Musica Neerlandica voor een nieuwe huisvesting. Volgens Musica Neerlandica-voorzitter Bart Tromp zou die moeten komen op de plaats van enkele vervallen panden in de Koediefstraat, bij de Kalvermarkt en de Korte Poten. De panden zijn eigendom van de voormalige apotheker Jan Pezie, die wil optreden als mecenas, door de financiering van nieuwbouw. Die nieuwbouw zou moeten bestaan uit tegen brand beveiligde archiefruimten met een klimaatregeling en studieruimten voor bezoekers. Voor dit plan is al een architect ingeschakeld en zijn er ook al sonderingen voor de fundering gedaan.

De gemeente Den Haag heeft voor dit al enkele maanden levende bouwplan nog weinig belangstelling getoond. Dat geldt ook voor de ideeën voor een Nederlands Muziek Instituut, afkomstig van het ministerie van OCW. Het zou een eind moeten maken aan de versnippering op het gebied van het beheer van tal van muziekcollecties. Bestuurlijk overleg daarover tussen het Rijk en de gemeente Den Haag verkeert al jaren in een patstelling over de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten.

De Haagse muziekcollecties, die aanvankelijk waren gehuisvest in de Schamhart-vleugel van het Haagse Gemeentemuseum, zijn sinds het begin van de renovatie van het Gemeentemuseum opgeslagen in een gemeentelijk kantoorgebouw. Terugkeer naar de Schamhart-vleugel is niet mogelijk, omdat die ruimte inmiddels is bestemd voor hedendaagse beeldende kunst-exposities.

De Haagse muziekcollecties hebben hun oorsprong in de uiterst belangrijke verzameling van de Haagse bankier Scheurleer, die in 1933 na zijn faillissement werden verworven door de gemeente Den Haag. Verder zijn er tal van muziekarchieven en nalatenschappen, zoals van Willem Mengelberg en Alphons Diepenbrock. Musica Neerlandica is de eigenaar van de zeer omvangrijke bladmuziekcollecties, die werden bijeengebracht door de Haagse violist Willem Noske.