Onderwijsbond wil bevoegdheidseisen voor leraren loslaten

De bevoegdheidseisen die worden gesteld aan leraren, zouden moeten worden losgelaten om het tekort aan leraren weg te werken.

Dit voorstel heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) gedaan aan minister Hermans (Onderwijs).

Volgens een woordvoerder van de bond zijn er nu in ,,alle takken van het leerplichtig onderwijs'' problemen om gekwalificeerd personeel te vinden. ,,Als de opleidingseisen worden aangepast, hebben de scholen een veel grotere kans om leraren te vinden. We kunnen beter een minder gekwalificeerde leraar voor de klas zetten, dan niemand'', aldus de woordvoerder. Het komt geregeld voor dat kinderen naar huis worden gestuurd, omdat er geen leraar beschikbaar is.

De onderwijsbond is van mening dat mensen die lerarenopleidingen niet helemaal hebben afgemaakt of anderen die thuis zijn in een vak maar niet bevoegd zijn, lege plekken zouden moeten kunnen invullen. In contracten van dergelijke leraren zou dan moeten worden vastgelegd dat zij een bijscholingscursus gaan volgen en uitzicht krijgen op een officiële bevoegdheid om les te mogen geven, zonder dat zij de daartoe vereiste opleiding hebben voltooid.

De bond denkt dat een dergelijke instroom van leraren die van buiten het onderwijs komen, ook ,,een enorme impuls'' kan betekenen voor de scholen. ,,Het is goed om mensen met maatschappelijke ervaring binnen te halen in een wereld die zeer naar binnen is gericht'', aldus de woordvoerder van de bond.

De Algemene Onderwijsbond hoopt dat aan het begin van het volgend leerjaar de opleidingseisen aangepast zullen zijn.

Minister Hermans zegt ,,blij te zijn dat de bonden constructief meedenken'' over een oplossing voor het lerarentekort. Hij wil zich echter nog niet uitspreken over het idee van de bond. In april komt Hermans met een notitie over het lerarentekort.

In 1993 bracht een commissie onder leiding van voormalig Kamerlid Van Es (GroenLinks) een advies uit aan de toenmalige minister van Onderwijs, Ritzen, waarin ook op versoepeling van de opleidingseisen werd aangedrongen.