NS pas na 2002 naar de beurs

Een beursnotering voor de Nederlandse Spoorwegen voor 2003 is volgens het spoorbedrijf zelf niet haalbaar. Daarmee weerspreekt de NS de aankondiging van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) eerder deze week, dat een beursgang nog deze kabinetsperiode gerealiseerd zou moeten worden.

Netelenbos deed haar uitspraak tijdens de presentatie van de kabinetsnota `De derde eeuw spoor'. In die nota is vastgelegd hoe de marktwerking in de Nederlandse spoorsector er uit moet gaan zien. De aangekondigde beursgang kwam ook voor de Spoorwegen zelf als een verrassing. Begin deze maand had NS-topman Den Besten tijdens de presentatie van de jaarcijfers nog gezegd dat een beursgang op korte termijn niet waarschijnlijk zou zijn. Hij voorzag eerst een tussenstap, waarbij de overheid een deel van haar aandelenpakket zou overdoen aan één andere aandeelhouder. Wie die aandeelhouder zou moeten zijn, wilde Den Besten niet zeggen.

De NS wijst een beursgang niet af. Sinds 1995 is het bedrijf geprivatiseerd, met de overheid als enige aandeelhouder. Topman Den Besten vindt een beursgang goed voor de cultuur binnen het bedrijf, maar noemt zo'n stap pas realistisch als het bedrijf een langdurige periode van omzet- en winstgroei kan laten zien.

Binnen Europa zou de NS het eerste spoorbedrijf zijn met een beursnotering.